Rehabilitimi i ujësjellsit Prizren

Rreth projektit

Projektet e financuara nga KfW kanë qënë disa kontrata të njëpasnjëshme punimet e të cilave kanë konsistuar në ndërtimin dhe rehabilitimin e sistemeve të ujësjellësit në disa qytete të ndryshme të Kosovës si Pejë, Prizren, Prishtinë përfshirë edhe punimet për projektin e Mitrovicës.

Rehabilitimi i ujësjellsit të qytetit të Prizrenit 28 km tuba polietileni me diameter DN 32 – DN 315.

Vendosja në funksion e impiantit të ri të trajtimit të ujit të pijshëm në Badovc, mbulon më tepër se 40% të furnizimit me ujë të pijshëm për qytetin e Prishtinës.