Molisht 1

Rreth projektit

Punimet civile për ndërtimin e rrugës së aksesit, struktura të vogla, Urën dhe sheshin për pusin e çpimit Molisht-1, Blloku 2-3 për aktivitete kërkimi nafte dhe gazi, në tokë Shqipëri, financuar nga Petromans Albania GmbH dhe SHELL në rajonin BERAT.

Data e fillimit: 17.06.2013
Data e përfundimit: 29.08.2013

Projekt i realizuar me sukses i ndërtimit të rrugës lidhëse midis dy shesheve të Shpimit Shpirag-2 dhe Shpirag-3, në kuadër të investimeve të ndërmarra nga kompania SHELL Upstream Albania B.V., filiali në Shqipëri i Royal Dutch SHELL, për kërkimin e naftës në zonën e Shpiragut Blloku 2-3.

Rruga është ndërtuar tëresisht në një trase të re dhe është përfunduar në afate kohore të përshpejtuara. Brenda 42 ditëve janë shtruar rreth 15,000 m2 shesh pus shpimi dhe 15 km rruge aksesi me stabilizant për të mundësuar kalimin e makinerive të rënda të shpimit për kërkim nafte dhe gazi.

I gjithë projekti përfshi dhe finalizimin e urës është realizuar në 76 ditë.