Nënshkrimi i kontratës me Royal Dutch Shell

Nënshkrimi i kontratës me Royal Dutch Shell mbi zgjerimin e Sheshit të pus shpimit për kërkimin e naftës dhe të gazit Shpirag 2.