Impakti pozitiv i projekteve te AlbStar

Prestigjozja Gjermane “Die Welt” publikon artikull mbi investimet e financuara nga KfW në sistemin e ujësjellës kanalizimeve dhe Kompanisë Norvegjeze STATKRAFT mbi energjinë e rinovueshme në Shqipëri, ku ndër të tjera përmenden disa projekteve të finalizuara nga AlbStar, të cilat kanë patur një impakt mjaft pozitiv në mjedis dhe ndikuar në rritjen e cilësisë së turizmit në vend duke e kthyer atë në një destinacion europian turistik.